Användarvillkor

 Välkommen till Onlineskolan.nu!

Dessa villkor beskriver reglerna och bestämmelserna för användningen av Onlineskolan.nu / Join the Carnival ABs webbplats, som finns på https://www.onlineskolan.nu.

Genom att gå in på denna webbplats accepterar du dessa villkor. Fortsätt inte att använda onlineskolan.nu om du inte accepterar alla villkor som anges på denna sida.

Följande terminologi gäller för dessa villkor, integritetspolicy och ansvarsfriskrivning och alla avtal: "Kund", "Du" och "Din" hänvisar till dig, personen som loggar in på denna webbplats och följer företagets villkor. "Företaget", "Oss själva", "Vi", "Vårt" och "Oss", syftar på vårt företag. "Parter" eller "Oss", avser både kunden och oss själva. Alla villkor hänvisar till det erbjudande, acceptans och övervägande av betalning som krävs för att genomföra processen för vår assistans till Kunden på det mest lämpliga sättet i det uttryckliga syftet att tillgodose Kundens behov med avseende på tillhandahållande av Bolagets angivna tjänster, i enlighet med och omfattas av gällande lag i Sverige. All användning av ovanstående terminologi eller andra ord i singular, plural, versaler och/eller han/hon eller de, tas som utbytbara och hänvisar därför till detsamma.

Kakor
Vi använder oss av kakor eller “cookies”. Genom att gå till Onlineskolan.nu samtyckte du till att använda cookies i enlighet med Onlineskolan.nus / Join the Carnivals Integritetspolicy. https://www.onlineskolan.nu/integritetspolicy

De flesta interaktiva webbplatser använder cookies för att låta oss hämta användarens uppgifter för varje besök. Cookies används av vår webbplats för att möjliggöra funktionaliteten i vissa områden för att göra det lättare för personer som besöker vår webbplats. Vissa av våra affiliate/annonspartners kan också använda cookies.

Licens
Om inget annat anges äger Onlineskolan.nu / Join the Carnival AB och/eller dess licensgivare de immateriella rättigheterna för allt material på Onlineskolan.nu. Alla immateriella rättigheter är reserverade. Du kan komma åt detta från Onlineskolan.nu för ditt eget personliga bruk under förutsättning av begränsningar som anges i dessa villkor.

Du får inte:

 • Återpublicera material från Onlineskolan.nu.
 • Sälja, hyra ut eller underlicensiera material från Onlineskolan.nu.
 • Reproducera, duplicera eller kopiera material från Onlineskolan.nu
 • Omfördela innehåll från Onlineskolan.nu.

Detta avtal börjar på dagen det först godkänns.
Delar av denna webbplats erbjuder en möjlighet för användare att publicera och utbyta åsikter och information inom vissa delar av webbplatsen. Onlineskolan.nu filtrerar, redigerar, publicerar eller granskar inte kommentarer innan de finns på webbplatsen. Kommentarer återspeglar inte synpunkter och åsikter från Onlineskolan.nu, dess agenter och/eller dotterbolag. Kommentarer återspeglar åsikter och åsikter från den person som publicerar sina åsikter. I den utsträckning det är tillåtet av tillämpliga lagar, ska Onlineskolan.nu inte hållas ansvarigt för kommentarerna eller för något ansvar, skador eller utgifter som orsakas och/eller lids till följd av någon användning av och/eller publicering av och/eller utseendet på kommentarerna på denna webbplats.

Onlineskolan.nu förbehåller sig rätten att övervaka alla kommentarer och att ta bort alla kommentarer som kan anses olämpliga, stötande eller orsaka brott mot dessa villkor.

Du garanterar att:

 • Du har rätt att publicera kommentarerna på vår webbplats och har alla nödvändiga licenser och samtycke för att göra det;
 • Kommentarerna inte gör anspråk på någon immateriell äganderätt, inklusive utan begränsning upphovsrätt, patent eller varumärke som tillhör tredje part;
 • Kommentarerna innehåller inget ärekränkande, stötande, oanständigt eller på annat sätt olagligt material som är ett intrång i integriteten.
 • Kommentarerna kommer inte att användas för att uppmuntra eller marknadsföra affärer eller anpassade eller presentera kommersiella aktiviteter eller olaglig aktivitet.

Du ger härmed Onlineskolan.nu / Join the Carnival AB en icke-exklusiv licens att använda, reproducera, redigera och auktorisera andra att använda, reproducera och redigera dina kommentarer i alla former, format eller media.

Innehållsansvar
Vi ska inte hållas ansvariga för något innehåll som visas på denna webbplats. Även om den presenteras efter forskning och lärande, säkerställer vi inte att informationen på denna webbplats är korrekt, vi garanterar inte att den är fullständig eller korrekt; Vi lovar inte heller att säkerställa att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat för all framtid.

Din integritet
Läs integritetspolicyn - https://www.onlineskolan.nu/integritetspolicy

Ansvarsfriskrivning
I den maximala utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, utesluter vi alla representationer, garantier och villkor som rör vår webbplats och användningen av denna webbplats. Ingenting i denna ansvarsfriskrivning kommer att:

 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för dödsfall eller personskada;
 • begränsa eller utesluta vårt eller ditt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning;
 • begränsa något av vårt eller ditt ansvar på något sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag; eller
 • utesluta något av vårt eller dina ansvar som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och förbud mot ansvar som anges i detta avsnitt och på andra ställen i denna friskrivning: (a) omfattas av föregående stycke; och (b) reglera alla skulder som uppstår under ansvarsfriskrivningen, inklusive ansvar som uppstår i kontrakt, på grund av skadestånd och för brott mot lagstadgad skyldighet.

Vi kommer inte att hållas ansvariga för någon förlust eller skada av något slag relaterade till användningen av denna webbplats.